BAKKEVEJ INFO 2020

OM OS

VELKOMMEN TIL BAKKEVEJ.

Bakkevej er et bofællesskab for 6 voksne med autisme.

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse og giver sig blandt andet udslag i begrænset social interaktion og en anderledes udvikling af sprog og kommuniktion

Fonden Bofællesskabet Bakkevej er et bofællesskab efter lov om Social Service § 107. Bofællesskabet blev oprettet i august 1999 og er organiseret som en fond med bestyrelse.
Læs videre “OM OS”

KERNEOPGAVE

Trivsel og udvikling

Bofællesskabet Bakkevej er beboernes hjem og danner rammen for trivsel og udvikling.

I samarbejde og i dialog med beboeren, finder vi frem til, hvad der skal til for at beboeren oplever god trivsel. Vi samarbejder med beboeren for at opnå og vedligeholde god trivsel.
beboerens ønsker og drømme for fremtiden, ligesom vi tager udgangspunkt i den handleplan beboeren har.
Læs videre “KERNEOPGAVE”

PÆDAGOGIK

Kvalitet gennem høj faglighed

På Bakkevej tænker vi, at vi sikrer vores kvalitet gennem høj faglighed. Fagligheden tager afsæt i flere forskellige pædagogiske metoder og tilgange, fordi beboerne er forskellige. Beboeren skal mødes individuelt og derfor tilpasser vi vores tilgang til den enkelte.

Derfor arbejder vi ud fra flere forskellige teorier og metoder som vi mener hænger godt sammen med vores grundlæggende tilgang. De vigtigste pædagogiske metoder er:
Læs videre “PÆDAGOGIK”

HISTORIEN .M.M.

Bofællesskabet Bakkevej startede op i august 1999 med hjælp fra fondsmidler, og vi har derfor lige fejret 20 års jubilæum. Vores ambitionen er stadig den samme. Vi vil tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer til voksne med autisme.

I de 20 år bofællsskabet har eksisteret har vi opbygget mange gode traditioner.  Der bliver typisk afholdt 2 ferieture om året; nemlig en vinterferie og en sommerferie. Derudover har der ofte været interesse for yderlige kortere ferieture. På Bakkevej bliver der afholdt vennefest i maj måned og arrangeret en julesammenkomst med pårørende i december. Beslutninger om arrangementer bliver altid aftalt på beboermøder.
Læs videre “HISTORIEN .M.M.”