KERNEOPGAVE

Trivsel og udvikling

Bofællesskabet Bakkevej er beboernes hjem og danner rammen for trivsel og udvikling.

I samarbejde og i dialog med beboeren, finder vi frem til, hvad der skal til for at beboeren oplever god trivsel. Vi samarbejder med beboeren for at opnå og vedligeholde god trivsel.
beboerens ønsker og drømme for fremtiden, ligesom vi tager udgangspunkt i den handleplan beboeren har.
Ved at fokusere på udvikling i et livslangt perspektiv med stabilitet, tryghed og genkendelighed kan den enkelte beboer udvikle sig. Dette sker ikke mindst ved at beboeren har indflydelse på egen dagligdag og føler sig hørt. På den måde går trivsel og udvikling hånd i hånd.