HISTORIEN .M.M.

Bofællesskabet Bakkevej startede op i august 1999 med hjælp fra fondsmidler, og vi har derfor lige fejret 20 års jubilæum. Vores ambitionen er stadig den samme. Vi vil tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer til voksne med autisme.

I de 20 år bofællsskabet har eksisteret har vi opbygget mange gode traditioner.  Der bliver typisk afholdt 2 ferieture om året; nemlig en vinterferie og en sommerferie. Derudover har der ofte været interesse for yderlige kortere ferieture. På Bakkevej bliver der afholdt vennefest i maj måned og arrangeret en julesammenkomst med pårørende i december. Beslutninger om arrangementer bliver altid aftalt på beboermøder.
Alle beboere på Bakkevej har et beskæftigelsestilbud. Det sker i henhold til § 103 og 104 i Serviceloven.Vi har fokus på at optimere beboerens oplevelse af sammenhæng og helhed i hverdagen. Derfor har vi et tæt samarbejde med beboerens beskæftigelsestilbud.